Szkolenie dla prowadzących polowania zbiorowe

3 listopada 2021 roku w domku myśliwskim Koła Łowieckiego „Sokół” Zdziłowice odbyło się szkolenie dla prowadzących polowania zbiorowe. Szkolenie poprowadził Kol. Sebastian Tuźnik – członek ZO PZŁ w Tarnobrzegu lektor prawa łowieckiego. Dzięki gościnności KŁ „Sokół” Zdziłowice również i myśliwi z naszego koła mogli przeszkolić się w w/w zakresie.

Prowadzący zapoznał uczestników z zasadami, jakich należy przestrzegać podczas organizacji polowań zbiorowych. Przypomniał zasady bezpieczeństwa, kładąc na to zagadnienie szczególny nacisk. Zwrócił również uwagę na etykę i kulturę łowiecką, która powinna towarzyszyć myśliwym na polowaniach. Uczestnicy spotkania otrzymali wzory dokumentów niezbędnych dla prowadzących polowania.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Koła Łowieckiego „Sokół” Zdziłowice za umożliwienie wzięcia udziału w szkoleniu, a prowadzącemu za przeszkolenie oraz udostępnienie niezbędnych materiałów.

J.T.

Foto: Justyna Tomecka