Szkolenie dla przedstawicieli Komisji Rewizyjnych

24 kwietnia 2024 roku na strzelnicy Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Komisji Rewizyjnych Kół Łowieckich.

Tematem szkolenia były zasady prowadzenia dokumentacji i podejmowania czynności statutowych przez KR. Z ramienia naszego Koła w szkoleniu udział wziął kol. Tomasz Piotr Król – członek Komisji Rewizyjnej KŁ „Darz Bór” w Janowie Lubelskim.

J.T.