Udział w projekcie „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”

Zachęcamy Kolegów Myśliwych do aktywnego włączenia się w realizację projektu „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”, a co za tym idzie do pozyskiwania drapieżników.

W ramach programu Koledzy myśliwi dokonują redukcji 65 sztuk drapieżników na obwodzie dzierżawionym przez Koło. Ostateczny termin realizacji programu z poziomu Koła: 30 września 2023 roku. Warunkiem rozliczenia projektu i otrzymania gratyfikacji finansowej są kity. Więcej informacji można uzyskać u łowczego.

J.T.