Walne Zebranie Członków Koła

Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”
w Janowie Lubelskim odbyło się 3 lipca 2022 roku w Kwaterze  Myśliwskiej Koła. W zebraniu uczestniczyło 60 członków Koła. Przewodniczącym WZ został wybrany Kolega Józef Pituch a sekretarzem Koleżanka Justyna Tomecka. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym uczestniczył Kolega Sebastian Tuźnik – delegowany Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu.

Podczas obrad podjęto, między innymi, uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowania, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Z powodu rezygnacji niektórych członków Zarządu, podjęto uchwałę o wyborze sekretarza i skarbnika Koła.

Obecny skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:
Prezes Koła: Kol. Tadeusz Fusiara
Łowczy Koła: Kol. Arkadiusz Andrzejczak
Skarbnik Koła: Kol. Marek Łukasiewicz
Sekretarz Koła: Kol. Andrzej Wojtan
Członek Zarządu: Kol. Justyna Tomecka

Ponadto omówiono sprawy bieżące. Po zakończeniu obrad odbyła się biesiada, na której wręczono dyplomy i puchary dla zwycięzców zawodów kołowych w strzelaniach myśliwskich.

J.T.