Weryfikator legitymacji członkowskiej PZŁ

Począwszy od roku 2022 nie będzie obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ. Procedura potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy została uproszczona.

Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych – wytwórcą legitymacji – wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok.

Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja „Weryfikator PZŁ” – Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.
Aplikacja będzie publicznie osiągalna w wyżej wymienionych sklepach platform, zaś jej działanie będzie polegało na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych.
Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji – numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC
Planowane umieszczenie aplikacji w sklepie Google Play tuż po okresie świątecznym, aplikacja dla dwóch pozostałych platform do kilkunastu dni później.
Zachęcamy do instalowania i korzystania z przygotowanego narzędzia, mamy nadzieję, że nowy sposób potwierdzania uiszczania składki członkowskiej i ubezpieczenia OC zostanie przyjęty z zadowoleniem.

ZG PZŁ wyjaśnia również wątpliwości części myśliwych dotyczące odejścia od umieszczania hologramów na rewersie legitymacji członkowskiej, jako potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej i ubezpieczenia OC.

Rezygnacja ze stosowanych hologramów na rzecz aplikacji ma na celu zmniejszenie pracy związanej z odbiorem, przekazywaniem i naklejaniem hologramu na legitymacji.

Tym samym:
Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiście mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Zarządy Okręgowe.