Wymiana uszkodzonego paśnika

W wyniku prac leśnych został uszkodzony paśnik na Gościńcu Krzeszowskim i konieczna była jego wymiana. Nowy już jest…  Dziękujemy za wykonanie.

Jednocześnie zachęcamy Kolegów Myśliwych o zaangażowanie w prace gospodarcze w łowisku