XXIII Tarnobrzeski Puchar Wiosny

27 czerwca 2020 roku na Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu odbędzie się XXIII Tarnobrzeski Puchar Wiosny.
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich. Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w klasie mistrzowskiej i powszechnej, dian, senior i klasie C.
Zachęcamy Myśliwych do wzięcia udziału w zawodach.

Rejestracja zawodników:  730 – 825
Wpisowe od zawodnika: 180,00 zł płatne na konto ZO PZŁ w Tarnobrzegu do dnia 25.06.2020r.
Wszystkie osoby przebywające przebywające na terenie strzelnicy zobowiązane są  do bezwzględnego stosowania się do aktualnych środków ostrożności w związku z COVID-19

Regulamin zawodów