Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Zespole Szkół w Dzwoli

24 maja 2024 roku w Zespole Szkół w Dzwoli odbyły się zajęcia przyrodniczo-edukacyjne. W spotkaniu z edukatorem Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim wzięli udział uczniowie klasy V i VI. Spotkanie miało na celu przedstawienie młodzieży walorów otaczającej nas przyrody.

W ramach przygotowanej prezentacji multimedialnej uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady, jakimi należy się kierować spędzając czas w lesie oraz zapoznać się z biologią zwierząt dziko żyjących. Zaprezentowane podczas zajęć filmiki przedstawiające bytowanie jelenia szlachetnego oraz omówienie „fenomenu” gubienia poroża tradycyjnie wzbudziły największe zainteresowanie.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali smycze z logo Koła. Bardzo dziękujemy Pani Marzenie Koszałka – nauczycielowi ZS w Dzwoli za zaproszenie.

J.T.

Foto: Marzena Koszałka