Zapraszamy do pomocy przy budowie altany

W sobotę 9 września 2023 r. od godziny 800 u Kolegi Marcina Głaza będą kontynuowane prace przygotowujące elementy do budowy altany przy Domku Myśliwskim. Potrzebujemy Kolegów myśliwych i stażystów do pomocy. Chętnych prosimy o pilny kontakt z łowczym koła w celu ustalenia szczegółów.

Pomoc przy budowie altany będzie zaliczona na poczet prac gospodarczych na rzecz koła.

J.T.