Zasady odstrzału dzików

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie przypomina zasady odstrzału dzików na obszarach nie objętych i objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF z decyzji wykonawczej Komisji 2014/709.