Zbiórka łusek z broni kulowej

Zachęcamy Kolegów Myśliwych do włączenia się w zbiórkę łusek z broni kulowej. Apel ten wynika z inicjatywy kol. Zbigniewa Ungeheuera – członka PZŁ, który powołał Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Kazimierza Wielkiego. Zebrane łuski zostaną przetopione, zaś z wsadu sporządzony zostanie odlew.

Więcej informacji