ZIPOD – obowiązek zgłoszenia

Zarząd Koła informuje, że myśliwi mają obowiązek zgłaszania znalezionych padłych oraz odstrzelonych dzików poprzez aplikację ZIPOD  (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików). Jednocześnie przypominamy, aby w zgłoszeniu wskazać adres e-mail Łowczego Koła: arkadiusz.andrzejczak1964@gmail.com

Poniżej instrukcja obsługi:

J.T.