Złom dla Kolegi Józefa Pitucha

Złom jest najwyższym odznaczeniem łowieckim. Jego symbolem jest gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i złocona.
Pierwszym Kawalerem Złomu w naszym Kole został Kolega Józef Pituch, który w 2018 roku obchodził jubileusz 50-lecia przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.

Sylwetka Jubilata