Walne Zgromadzenie Członków Koła

2 czerwca 2024 roku w Domku Myśliwskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim.

Uczestników spotkania przywitał Prezes Koła Kol. Tadeusz Fusiara. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad w osobie Kol. Mariana Kusza oraz sekretarza – Kol. Andrzeja Wojtana. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Koledzy: Tomasz Piotr Król, Paweł Tomaszewki i  Damian Zduniewicz.

Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Zespole Szkół w Dzwoli

24 maja 2024 roku w Zespole Szkół w Dzwoli odbyły się zajęcia przyrodniczo-edukacyjne. W spotkaniu z edukatorem Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim wzięli udział uczniowie klasy V i VI. Spotkanie miało na celu przedstawienie młodzieży walorów otaczającej nas przyrody.

Czytaj dalej Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Zespole Szkół w Dzwoli