Obwody łowieckie

Gospodarkę łowiecką koła prowadzi się na dwóch obwodach Łowieckich Nr 283 i 284 o łącznej powierzchni 10 930 ha.
Obecnie koło dzierżawi od Nadleśnictwa Janów Lubelski 1,81 ha gruntów rolnych oraz 9,05 ha łąk śródleśnych. Na obwodach łowieckich koło posiada 38 ambon stałych, 34 paśniki oraz 55 lizawek.  Podstawową zwierzyną w obwodach jest łoś, jeleń, dzik, sarna, przejściowo daniel i ryś, a także zając, wilk, lis, jenot, borsuk, kuna.

obwód łowiecki nr 283

Obwód łowiecki Nr 283 dawny 286 zajmuje powierzchnię 4 600 ha, w tym 3 390 ha to powierzchnie leśne położone w gminach Dzwola i Frampol.

283

Od wschodu miejscowości Frampol drogą Janów Lubelski – Biłgoraj do drogi biegnącej do miejscowości Korytków Duży.
Od południa drogą do miejscowości Korytków Duży – Siedem Chałup – Andrzejówka, dalej drogą w kierunku miejscowości Flisy do miejscowości Władysławów.
Od zachodu drogą przez miejscowości Władysławów – Kapronie – Boreczki.
Od północy drogą przez miejscowości Boreczki – Kocudza – Frampol.

obwód łowiecki nr 284

Obwód łowiecki Nr 284 dawny 287, który zajmuje powierzchnię 6 330 ha, z czego grunty leśne to 1 760 ha położone na terenie gminy Dzwola.

284Od wschodu od miejscowości Folwarki drogą w kierunku Kocudza Górna, dalej tą drogą w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej gminy Dzwola i dalej tą granicą do miejscowości Celinki.
Od południa od miejscowości Celinki drogą przez miejscowości Kocudza Dolna – Zdzisławice – Boreczki – Kapronie – Władysławów – Rakowa do miejscowości Flisy.
Od zachodu z miejscowości Flisy nurtem rzeki Branew przez miejscowości Krzemień Drugi i Krzemień Pierwszy do miejscowości Branew.
Od północy drogą od miejscowości Branew do miejscowości Folwarki.