Aktualności 3 listopada

  • Wycena trofeów myśliwskich 18 listopada 2015 w Janowie Lubelskim.
  • Od 1 listopada wprowadzamy bezgotówkowy obrót finansów pomiędzy myśliwym a kołem.
  • Stażyści obowiązkowa obecność na polowaniach zbiorowych. Myśliwi zobowiązani są 3 dni przed polowaniem, telefonicznie poinformować o wzięciu udziału w łowach. Numer konta: Bank PKO PB S.A. 15 1020 3235 0000 5202 0034 4705
  • Z okazji 3 listopada dnia św. Huberta składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.