Nadzwyczajne Walne 29 lipca 2018

Janów Lub. 14.07.2018 r.

KŁ/14/07/18
Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lub. informuje,
że Nadzwyczajne WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA – odbędzie się
w dniu 29 lipca 2018 r. o godz. 10 00 , w OEE (hotel przy Nadleśnictwie Janów Lub.).
Porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie
zdolności podejmowania prawomocnych uchwał – wybór komisji stwierdzającej
(skrutacyjnej).
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
5. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad i zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Darz Bór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *