„Pan Tadeusz” – polowanie w Soplicowie

Uczniowie klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II omawiając fragmenty epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza postanowili poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i tradycji łowieckiej. W tym celu w dniu 11 czerwca 2021 roku zaprosili na lekcję języka polskiego dianę naszego koła łowieckiego.

Opowieści o tradycjach i kulturze łowieckiej oraz wspólne czytanie „Pana Tadeusza” połączone było z minikonkursem dotyczącym wiedzy z zakresu lektury, zawężonej do motywów łowieckich.

Mickiewicz w swoim dziele przedstawia czytelnikowi cały proces przygotowań i przebieg samego polowania. Doskonale odzwierciedla emocje wtedy panujące połączone z zapałem myśliwskim, tropieniem zwierza, grożącym niebezpieczeństwem, łowieckim triumfem. Obrazuje ponadczasowość tradycji i kultury łowieckiej. Przytacza myśliwskie pozdrowienie: „Darz Bór!”, które przetrwało do dnia dzisiejszego w polskiej tradycji myśliwskiej.

Uczniowie wykazali się bezbłędną wiedzą ze znajomości lektury. Oczywiście nie obyło się bez nagród sfinansowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzwola także gadżetów firmowanych nazwą naszego kola.

Dziękuję za zaproszenie

J.T

Foto: Urszula Kaproń