Polowanie Frampol-Bagno-Rakowa-Kocudza

12 grudnia 2021 roku odbyło się polowanie zbiorowe obejmujące tereny: Frampol-Bagno-Rakowa-Kocudza. Po całodniowym pobycie w łowisku na pokocie znalazły się dwa lisy i bażant. Królem Polowania został Kolega Mirek, natomiast Królem Pudlarzy Kolega Stanisław.

Polowania zbiorowe nadal cieszą się sporym zainteresowaniem. I bardzo dobrze, gdyż jest to czas przede wszystkim integracji. Wspólne spotkania są okazją do rozmów, wspomnień i dyskusji nie tylko w temacie łowiska…

J.T.

Foto: Zbigniew Tomecki