Zmiana numeru dzierżawionego obwodu łowieckiego

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/450/2021
Sejmiku Województwa  Lubelskiego z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii dzierżawione dotychczas przez Koło obwody 283 i 284 zostały połączone i otrzymały nowy numer 272.

Zgodnie z uchwałą granica obwodu przedstawia się następująco:
Od wschodu z m. Frampol drogą Janów Lubelski-Biłgoraj do m. Korytków Mały. Od południa drogą przez m. Korytków Mały, Siedem Chałup, Andrzejówka, Władysławów, Rakowa do m. Flisy. Od zachodu z m. Flisy nurtem rzeki Branew przez m. Górki, Krzemień do m. Branew. Następnie drogą z m. Branew przez Kocudza Górna do m. Frampol. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów
administracyjnych miasta Frampol.