Podnieś swoje kwalifikacje łowieckie

Zachęcamy Kolegów myśliwych do podnoszenia swoich kwalifikacji łowieckich.

  • Kurs „Sędziego i instruktora strzelectwa – prowadzącego strzelania”;
  • Szkolenie z zakresu wabienia jeleni, rogaczy i lisów;
  • Szkolenie na strażników łowieckich

KursSędziego i instruktora strzelectwa – prowadzącego strzelania”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że firma Hunter Szkolenia – Marian Flis organizuje kurs „Sędziego i instruktora strzelectwa – prowadzącego strzelania”, które odbędzie się w dniach 16-18 luty 2024 r. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4.
Formularz zgłoszeniowy – przesyłać należy do dnia 12.02.2024 r. na adres hunter.szkolenia@gmail.com
Koszt udziału 550 zł/os. płatne na konto: 15 2530 0008 2052 1065 4815 0001
Przypominamy, że uprawnienia zdobyć mogą myśliwi z co najmniej 5-letnim stażem w PZŁ (Uchwała NRŁ nr 358/2021 z dn. 10.05.2021 r.).

Załączniki:
Szkolenie sędziów instruktorów strzelectwa – harmonogram 2024
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Sędziów instruktorów strzelectwa

Szkolenie z zakresu wabienia jeleni, rogaczy i lisów

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie z zakresu wabienia jeleni, rogaczy i lisów, które odbędzie się w dniach 05-07 lipca 2024 roku.
*Opłata za szkolenie – 450 zł brutto (dla myśliwego) pozostali 553,50zł brutto
*Cena za nocleg – od 90zł do 100,00zł brutto( drugi nocleg za 50,00zł) – ilość miejsc   noclegowych w Stacji jest ograniczona
*Cena za pełne wyżywienie wg programu (catering)  – około 335zł.-netto

Warunki uczestnictwa w kursie:
*  przynależność do PZŁ
*  przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego

Więcej informacji na: https://czempin.pzlow.pl/wp-content/uploads/2024/01/wabienie-2024.pdf

Szkolenie na strażników łowieckich

Firma HUNTER – SZKOLENIA, informuję i jednocześnie zaprasza myśliwych na szkolenie strażników łowieckich zatrudnianych bądź powoływanych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Szkolenie to jest niezbędne do ustanowienia przez koło łowieckie danej osoby jako strażnika na konkretny obwód łowiecki – art. 36 ust. 2 ustawa – Prawo łowieckie. Szkolenie to odbędzie się metodą z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość tj. drogą zdalną, z wykorzystaniem platformy MS Teams. Termin szkolenia został ustalony wstępnie na 25 lutego 2024 roku.
Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zastaną stosowne zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie, zgodnie z wymaganiami cytowanych wcześniej aktów prawnych. Koszt szkolenia wynosi 500 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez system poczty e-mail lub drogą korespondencji MMS: hunter.szkolenia@gmail.com lub na numer telefonu – 604-26-89-83

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie strażników łowieckich 2024