Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim z siedzibą w Krzemieniu Drugim 142 A  podjął Uchwałę Nr 2/03/2023 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Koła na dzień 03.05.2023 r o godz. 10:00 w domku myśliwskim Koła, oraz przyjął  projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Koła.

Czytaj dalej Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 64 „Darz Bór” w Janowie Lubelskim