Cała Polska Czyta Dzieciom – Biblioteka dla klimatu

6 czerwca 2022 roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Kocudzy Trzeciej odbyło się spotkanie z dziećmi w ramach ogólnopolskiego programu Cała Polska Czyta Dzieciom.Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Klimat dla polskich autorów”.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze dziecięcych śmiechów, czytania wspólnie książki oraz opowieściach o mieszkańcach naszych pół i lasów. Na zakończenie najmłodsi zasadzili przygotowane przez organizatorów drzewka.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w akcji. Cieszymy się, ze wśród najmłodszych jest tyle wrażliwości ekologicznej.

J.T.

Spotkanie „Biblioteka dla kilmatu”