Kołowe przystrzeliwanie broni

Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 7 maja 2022 roku (sobota) na strzelnicy ZO PZŁ w Tarnobrzegu w godzinach 8:30 – 12:00 organizuje dla członków koła przystrzeliwanie broni.
Zachęcamy wszystkich członków koła do aktywnego uczestnictwa.

Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. s myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:
1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;
3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;
4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

Z treści § 8 wynika, iż myśliwi są zobowiązani do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa na polowaniu i odpowiedzialności każdego posiadacza broni za stan użytkowanej broni.
Mając na względnie powyższe należy pamiętać o powinności, jaka ciąży na każdym myśliwym. Kwestia dochowania powinności przystrzeliwania broni może mieć ogromne znaczenie w przypadkach losowych, takich jak choćby wypadek na polowaniu.

J.T.