Małe przypomnienie…

W każdy trzeci czwartek miesiąca w Domku Myśliwskim w godzinach od 1600 do 1800 mają miejsce spotkania Zarządu Koła. Koledzy Myśliwi chcący załatwić sprawy różne związane z łowiectwem proszeni są o zgłaszanie się w tym dniu w godzinach od 1800 do 1900.