Nowy paśnik w łowisku

Późna jesień mobilizuje myśliwych do przeglądu urządzeń łowieckich w kierunku ich przydatności na czas zimy. Zazwyczaj wtedy pojawia się konieczność wymiany uszkodzonych paśników bądź ich naprawa.
Nie inaczej jest też u nas…

11 listopada 2021 roku na Białych Błotach stanął nowy duży paśnik, z którego będą mogły z łatwością korzystać jelenie i łosie. Dotychczasowy paśnik został przewieziony na Brzeziny w miejsce uszkodzonego.

J.T.

Foto: Karolina Tomecka