Nowy terminarz polowań zbiorowych

W elektronicznej książce polowań w zakładce „zbiorówki” został zaktualizowany terminarz polowań – odrębny dla każdego obwodu łowieckiego. Zainteresowani myśliwi proszeni są o wpis na polowania poprzez Epi24.

Wpisu należy dokonać najpóźniej  do piątku poprzedzającego dzień polowania.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w odstrzale sanitarnym dzików. Polowania takie odbywać się będą w soboty dwa razy w miesiącu (XI-I). Zapisy u łowczego.