Polowanie Kapronie – Leśnictwo Zdzisławice

Piękna pogoda towarzyszyła myśliwym podczas polowania zbiorowego, które odbyło się 17 listopada. Tym razem teren łowów zlokalizowany był na części obwodu 283. Do porannej odprawy stawiło się ponad dwudziestu myśliwych i naganka. Prowadzący przywitał wszystkich uczestników, a następnie przedstawił zebranym plan dzisiejszego polowania. Po wylosowaniu kart stanowiskowych udaliśmy się w łowisko, gdzie ostatecznie pozyskano dwa lisy.

Gdy przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego polowania, prowadzący podziękował Kolegom myśliwym i nagance za uczestnictwo i bezpieczne łowy, a następnie zaprosił wszystkich na ciepły poczęstunek przy ognisku.

J.T.

Foto: Zbigniew Tomecki