Prace przy Domku Myśliwskim

Na sobotę 17 sierpnia zaplanowane są prace porządkowe przy Domku Myśliwskim.

Zainteresowanych stażystów i kolegów myśliwych prosimy o przybycie do naszej Kwatery na godzinę 800.