Święto Myśliwych

Z okazji Dnia Świętego Huberta Kolegom Myśliwym
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów na niwie łowieckiej.
Niech święty Hubert
otacza Was swoją opieką.

 

Zarząd KŁ nr 64 „Darz Bór”
w Janowie Lubelskim