Polowanie Hubertowskie

Przypominamy Kolegom Myśliwym chcącym wziąć udział w Polowaniu Hubertowskim o konieczności potwierdzenia uczestnictwa prowadzącemu.