Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne

W dniu 23 października 2022 roku w Kwaterze Koła Łowieckiego nr 64 ” Darz Bór” w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie szkoleniowo-organizacyjne członków Koła.

Łowczy Koła przypomniał kolegom myśliwym zasady wykonywania polowań zbiorowych ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo podczas łowów. Ponadto omówił zgłaszanie pozyskanych dzików do ZIPOD oraz przeprowadził szkolenie z zasad bioasekuracji. Skarbnik koła omówił bieżące sprawy finansowe, przypomniał o konieczności uiszczania terminowo składek zarówno do koła jak i do PZŁ. Oczywiście był również czas na dyskusję, a po szkoleniu na koleżeńskie rozmowy przy ognisku.